Co je resilience?

čtyřlístek na stole

Pojem resilience má své kořeny v latinských výrazech „resilio, resiliere“, které znamenají odrážet se, odskakovat. Ve vědách o člověku je metaforou.