Co je resilience?

čtyřlístek na stole

Pojem resilience má své kořeny v latinských výrazech „resilio, resiliere“, které znamenají odrážet se, odskakovat. V přírodních vědách označuje schopnost tělesa pružně se deformovat. Ve vědách o člověku je metaforou – Emmy Wernerová tak popisovala děti, které se „ohnou, ale nezlomí.“1One of my step-sons is an engineer and we were talking about this. That is when I first thought of it. These people may bend but don’t break.“ (Werner, & Brendtro, 2012, 20) ~ Werner, E., & Brendtro, L. (2012). Risk, Resilience, and Recovery. Reclaiming Children & Youth, 21 (1), 18-22. Příběhy těchto dětí stály u zrodu výzkumů resilience.

Jasnou a široce přijatelnou definici pojem stále hledá.2Blíže viz Paulík, K. (2017). Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada. Výzkumníci, kteří se zaměřovali na vývoj dětí v rizikových podmínkách, vymezují resilienci jako úspěšné zvládnutí situace, ve které jsme vystaveni výrazné nepřízni.3Blíže viz Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2(4), 425–444. Pozitivní psychologové jako schopnost vytrvat a přizpůsobit se, když věci nejdou tak, jak si přejeme, a jako klíč k životní spokojenosti. Oba směry se shodují v tom, že se jedná o určitou kapacitu, kterou lze rozvíjet. Pojďme si ji představit prostřednictvím toho, co nám umožňuje.4Blíže viz Reivich, K., & Shatte, A. (2002). The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Lifes’s Inevitable Obstacles. New York: Broadway Books.

Vyrovnat se s minulými událostmi

Nikdo z nás si nevybral, do jakého prostředí se narodí. Zatímco někteří prožili téměř idylické dětství, jiní se vypořádávali s celou řadou nesnází. Resilience nám umožňuje odložit zátěž minulých zranění a v dospělosti převzít odpovědnost za vytváření takového života, jaký chceme žít.

Zvládat každodenní těžkosti

Každý z nás využívá resilienci ke zvládání každodenních těžkostí, které nás obklopují. Ať už je to hádka s přáteli, rozpor s nadřízeným, nebo neočekávané finanční výdaje. Každodenní život nám přináší stres a řadu nároků. Resilience nám umožňuje jim úspěšně odolávat a přitom prospívat.

Smířit se s významnými ztrátami

Většina z nás prožije v dospělosti významnou ztrátu. Nějakou událost, která nás vychýlí. Může to být rozvod, ztráta rodičů, nebo dítěte. Velké ztráty prověří naši resilienci. Na ní záleží, zda se staneme bezradnými a rezignujeme, nebo se postupně vrátíme a objevíme způsob, jak jít dál.

Otevřít se novým příležitostem

Resilience se nepojí pouze s překonáváním nepřízně, přesahuje naši touhu ochránit a obhajovat se. Umožňuje nám také hledat v životě smysl a otevřít se novým příležitostem a výzvám. V tomto pojetí je spíše nastavením mysli, díky kterému vyhledáváme nové zážitky a díváme se na život jako na cestu.