Jak projevujete radost a uznání?

radost

V partnerství se většinou soustředíme na to, jak lépe zvládat vzájemné spory a hádky. Podle Shelly Gableové je pro kvalitu vztahu důležitější, jak si vzájemně projevujeme radost a uznání, než jak řešíme spory.1Gable, S. L., Reis, H. T., Impett, E. A., & Asher, E. R. (2004). What Do You Do When Things Go Right? The Intrapersonal and Interpersonal Benefits of Sharing Positive Events. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2), 228–245. https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.2.228

Lidé, na kterých nám záleží, s námi často své úspěchy sdílejí.
Způsob, jak na to reagujeme, náš vztah posiluje, nebo naopak oslabuje.

Čtyři způsoby reagování na dobré zprávy

Představte si, že za vámi přijde kamarád a řekne: „Moje žena dostala novou práci.“ Jak zareagujete? Nejčastěji reagujeme jedním z těchto způsobů.

Aktivně konstruktivní reakce

„To je skvělé. Co je to za práci? Kdy začne? Jak se jí povedlo tu práci sehnat?“

Upřímná a nadšená podpora, kterou často doprovází udržování očního kontaktu a projevování pozitivních emocí – úsměv, dotek, smích. Touto reakcí posilujeme přátelský a partnerský vztah s druhými.

Pasivně konstruktivní reakce

„To zní dobře.“

Slabá podpora, malý nebo žádný aktivní projev emocí.

Pasivně destruktivní reakce

„Moje žena má taky hodně zajímavou práci. Poslechni si, co se jí stalo posledně…“

Ignorování pozitivní události, odvracení pozornosti k sobě.

Aktivně destruktivní reakce

„No jo, ale jak to teď budete všechno zvládat? To už na sebe vůbec nebudete mít čas. A víš, jak to může skončit…“

Poukazování na negativní rozměr události, projevování negativních emocí.

Tip – Reagujte aktivně konstruktivním způsobem
🌱 Naslouchejte, když vám někdo řekne, že se mu přihodilo něco dobrého.
Zajímejte se a vyptávejte se na podrobnosti.

Jak posílit své vztahy?

Používáním aktivně konstruktivních reakcí. Pokud se nám to nedaří, můžeme je rámcově plánovat dopředu. Také si můžeme sepsat situace, kdy se nám to nedaří. Zjistíme tak nejčastější důvody (např. když jsme unavení, když potřebujeme něco vyřešit…). A můžeme se zaměřit na to, jak jim předcházet.

Tip – Vytvořte si seznam možných reakcí
🌱 Sepište si konkrétní příjemné události, o kterých vám nedávno někdo vyprávěl.
🌱 Zapište si možné reakce.
🌱 Představujte si, koho během dne potkáte,
jaké dobré zprávy vám může vyprávět a jak na ně zareagujete.

Pro většinu z nás není tento způsob reakce přirozený. Můžeme jej však procvičovat a vytvořit si z něj návyk. Posílíme tak své vztahy s druhými lidmi.

Odkud čerpám?
🌱 Důležitost aktivně-konstruktivních reakcí popisuje Martin Seligman 
ve své knize Vzkvétání.2Seligman, M. (2014). Vzkvétání. Brno: Jan Melvil Publishing.