Kam nás vedou hodnoty

Co pro nás znamenají hodnoty? Jaký význam jim připisujeme? Představují to, co je pro nás v životě důležité. Pohání naše touhy a záměry. Jsou zdrojem naší motivace a jsou nám kompasem při rozhodování. Jako děti je přejímáme z prostředí, ve kterém vyrůstáme. Jako dospělí si je sami volíme.

Tip – sepište si své nejdůležitější hodnoty
🌱 Pokud se vám nedaří je odhalit, vyzkoušejte Barrettův test hodnot.

7 přínosů hodnot

1. Dávají životu smysl

Když víme, co je pro nás v životě důležité, snáze nacházíme i to, co nám přináší smysl.

2. Vedou nás v náročných situacích

Hodnoty ovlivňují to, jak se chováme. Pokud se zachováme v rozporu se svými hodnotami, vyčítáme si to a chceme situaci napravit.

3. Jsou kompasem při rozhodování

Vedou naše rozhodování. Pokud nám úsudek zatemní emoce, můžeme si pomoci otázkou, jak by v dané situaci jednal člověk, který sdílí stejné hodnoty.

4. Třídí, co je důležité a co ne

Pokud se cítíme ve svém životě přehlceni a zaplaveni, ukáží nám, co opustit. Co ve svém životě déle nepotřebujeme.

5. Definují, kým jsme

Pokud víme, čemu opravdu věříme, jsme pravdiví k sobě i k druhým. Jsme pro okolí srozumitelní.

6. Dodávají nám důvěru

Pokud známe své hodnoty, můžeme se o ně opřít. Víme, kam nás vedou, a nevychýlí nás to, kde si nás přejí vidět druzí.

7. Přinášejí nám štěstí

Pokud žijeme v souladu se svými hodnotami, prožíváme více štěstí.

Hodnoty nás spojují

„Naše hodnoty odráží naše potřeby a spojují nás s druhými.“
Richard Barrett

Na první pohled se od sebe lišíme. Pocházíme z různých prostředí, vypadáme jinak, naše pohledy na svět se liší. Hluboko uvnitř přitom sdílíme stejné naděje i touhy, máme stejné lidské potřeby. Chceme se naučit stejné věci – jak přežít, jak být v bezpečí, jak být svobodní a sami sebou, jak projevit své talenty a dary, jak se propojit s druhými a přispívat světu.

Podle Barretta mají naše duše tři hlavní touhy:
🌱 vyjádřit se – ukázat, kdo opravdu jsme a najít smysl života
(důležitá je pro nás kreativita, vášeň, autenticita),
🌱 propojit se s druhými v láskyplných vztazích
(důležitá je pro nás empatie, spolupráce, součinnost),
🌱 přispívat světu a planetě
(důležitá je pro nás služba, odpouštění, ohled na budoucí generace).

Teprve tehdy, když si uvědomíme své jedinečné dary, jsme schopni propojit se s druhými a přispívat jim. Z pohledu duše dáváme sobě, když dáváme druhým. Uspokojujeme své potřeby, když se staráme o potřeby druhých. Propojujeme se sami se sebou, když se propojujeme s druhými. Co přejeme sobě, přejeme i druhým.

Od druhých nás neoddělují naše hodnoty. Oddělují nás naše přesvědčení. Osvojili jsme si je během dětství a dospívání. Založili jsme na nich svoji identitu – to, čím se od druhých odlišujeme. V průběhu dospělého života se můžeme vědomě rozhodnout zaměřit se na to, co nás s druhými spojuje, a rozhodovat se v souladu s našimi hodnotami.

Odkud čerpám?
🌱 Roli hodnot v našem životě popisuje Richard Barret
ve své knize Everything I Have Learned About Values.1Barrett, R. (2018). Everything I Have Learned About Values. Lulu Publishing Services.