Resilience, protipól traumatu

2denní prezenční kurz

Dvoudenní kurz, během kterého položíme základy pro hledání odpovědí na otázku:
Jak u svých klientů vyživovat protipól traumatu, jak podporovat to živé?

Ukážu vám, jak pomoci klientům uchovávat si
pružnost i pevnost,
 jak odpovídat na změny a neztrácet přitom sebe.

Zatímco trauma si můžete představit jako všepohlcující tmu, 
resilience představuje světlo hvězd – záchytné body, které umožňují hledat cestu.

Koho kurz nasměruje?

Jste pomáhající profesionál

vaším léčebným nástrojem je vztah

Vaši klienti zažívají otřesy

život se pro ně ze dne na den změnil, hledají sebe i své místo

Propojujete teorii a praxi

přenášíte aktuální vědecké poznatky do své praxe

Zaměříme se na rozeznávání vnitřních hlasů

Tělo

Připomíná, že na světě máme jen jeden život a jen jednu schránku. 

Hlava

Dokáže najít cestu a vidí možná řešení.  Umí cestovat časem.

Srdce

Je branou do světa a místem spojení s druhými. Tvoří pouta i mosty. 

Duše

Proměňuje utrpení v krásu, nynější bolest v budoucí radost. 

Prozkoumáme cesty, jak rozvíjet klíčové kompetence

Důvěra

Věříme, že aktivně ovlivňujeme vlastní život a že zvládneme výzvy, které před nás staví. 

Naděje

Víme, kam se chceme vydat a jak se tam můžeme dostat, věříme, že to zvládneme.

Soucit

Vztahujeme se k sobě i k druhým se zájmem a laskavostí, bez nadřazení a touhy opravovat.

Odvaha

Nenaplňujeme jen očekávání a požadavky druhých, jsme věrni sami sobě.

Na konci kurzu budete

znát základy teorie resilience, stane se pro vás opěrným bodem

umět rozeznat a vyživovat jednotlivé vnitřní hlasy

znát vybrané techniky na podporu klíčových kompetencí

Proč se mnou?

Jsem tulačka po hvězdách, ročník 1985.

Přijít v roce 1991 jako tvořivé dítě do první třídy bylo velkou zkouškou odvahy. Měli jsme sedět a poslouchat, já chtěla tvořit a vynikat. Mohla jsem se svébytnosti vzdát a zapadnout. Tušila jsem, že bych tak ztratila sebe sama.

A tak jsem svou tvořivou sílu využila k hledání způsobů, jak přežít a jak si to užít. Začala jsem se učit ohýbat prostředí kolem sebe tak, abych se do něj vešla ideálně celá. Šlo mi to kupodivu dost dobře.

V roce 2010 jsem objevila teorii resilience. 

Zamilovala jsem se. Začala jsem horlivě objevovat teorii a testovat ji v praxi. Hledala jsem způsoby, jak ji můžeme vyživovat. Postupně jsem si vytvořila vlastní modelBaví mě překlápět, co říká věda, do každodenního života tak, ať se nám daří a prospíváme. 

Deset let jsem resilienci zkoumala v akademickém prostředí. Konzultovala jsem s více než 400 klienty, lektorovala přes 1 000 hodin.

Co kurz přináší?

Jdeme do toho?

Židli na kurzu vám držím po uhrazení faktury.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.