Ivana píše ✍️ Odcházení

Jsou dny během roku, kdy jsou všechny ztráty patrnější. Prázdná židle u stolu. Svíčka na památku. Prázdno tam, kde bylo plno.

To chce čas,“ mantra, kterou opakuje okolí, které velkou ztrátu ještě neprožilo. A přidává pohledy s němou otázkou, zda toho času už bylo dost. 

Truchlení není nemoc. Nepřijde ráno, kdy se probudíme bez příznaků. Ztráta bude naší nedílnou součástí. Navždy.

Její velikost se nezmění. Nejdřív nám přijde, že vidíme jen ji. Postupem času se naučíme vidět víc. Náš život se rozroste kolem našeho žalu.

Jak říká C. S. Lewis: „Nynější bolest se stane součástí budoucího štěstí.

Lois Tonkin – Growing around grief

Když mi v létě 2018 umřel táta, uvědomila jsem si, že už dávno nejsem malý stromek v lesní školce, nad kterým bdí spousta větších stromů, které ho chrání svými větvemi. 

Poprvé jsem začala cítit, že to právě já se stávám tím velkým stromem, který má chránit. Přišla jsem si na to tak nepřipravená. A nepřipravená jsem stále. 

Učím se kolem ztráty růst. Nevyčítám si dny, kdy je těžké odložit peřinu, dny, kdy se pohledu na ztrátu vyhýbám, dny, kdy ztrátu oplakávám.

Truchlení pramení z lásky. Schází nám ten, kdo s námi už není. Podle Bonanna nám prospívá, pokud si zachováme pouto. Dokud na milovaného myslíme a mluvíme o něm, náš vztah trvá. 

Jak říká Jan Skácel: „Stále jsou naši mrtví s námi a nikdy vlastně nejsme sami.

Uplynulý rok přinesl řadu nových ztrát. Nová prázdná místa, na která se občas bojíme pohlédnout. Řadu příběhů, které zatím nemáme odvahu vyprávět.

Nejste v tom sami. A sami být nemusíte. Přeji nám, ať se nám v novém roce daří držet se navzájem, být k sobě soucitní a nacházet naději. 

Jak se nevzdálit druhým? Vyzkoušejte tip Lucy Hone z knihy Resilient grieving:
1. Napište si jména tří lidí, se kterými rádi mluvíte.
2. Jak často jste s nimi v uplynulé době mluvili?
3. Jaké kroky můžete udělat k tomu, abyste je viděli častěji, nebo s nimi častěji mluvili?
4. S kým nejraději sdílíte svůj smutek?
5. Kdo vám dokáže dobře naslouchat a ještě jste s ním o své ztrátě nemluvili?
6. Jak se můžete s tímto člověkem spojit?
7. Napište si jména tří lidí, kteří vám pomáhají zaměřovat se na pozitivní emoce.
8. Udělejte si plán, jak se s nimi spojíte.