Proč být pozitivní?

Opakovaně slýcháme, že za své přežití vděčíme negativním emocím. Strach nám umožňuje zůstat bdělými a utéct před tygrem. Hněv nám dodává sílu bojovat. Odpor nás ochrání před zkaženým jídlem. Negativní emoce nás v ohrožení ženou do akce. Řídí naše myšlenkové i tělesné pochody a připravují nás na útok, nebo útěk.

Zdá se, jako by pozitivní emoce stály v jejich stínu. Přitom přispěly k udržení lidského druhu stejnou měrou. Podílejí se totiž na vytváření zdrojů. Ačkoli trvají většinou krátce, jejich dopad na naše zdraví, kvalitu vztahů i prožívání bývá hluboký a dlouhodobý.

Pozitivní emoce nám poskytují určitou vnitřní výzbroj. To ony nám umožňují uvidět nové možnosti, oklepat se z těžkostí, rozvíjet vztahy s druhými a být nejlepší verzí sebe sama. To díky nim máme více energie a nachází si k nám cestu neotřelé nápady.

Tělesné potěšení zažíváme, když dáme tělu to, co potřebuje. Pozitivní emoce potřebují víc. Spouští je to, jak si vysvětlujeme dění okolo nás. Přinášejí nám zprávu o tom, co potřebujeme právě teď a co budeme potřebovat v budoucnu. Zaměřují se na náš prospěch v celé jeho šíři – od prožitků v těle po duchovní rozměr.

Zárukou štěstí není vytěsnit negativní emoce. Smutek, hněv i vina nám mohou pomoci zvládnout náročné situace. Můžeme se však učit proměňovat své prožívání tak, abychom pozitivní emoce zažívali častěji.

Početní okénko – poměr rozhoduje
🌱 Marcel Losada sledoval poměr pozitivních a negativních výroků v podnikatelském prostředí. Zjistil, že podniky, které mají poměr 3 pozitivních výroků na 1 negativní, prospívají.1Losada, M. – Heaphy, E. (2004). The role of positivity and connectivity in the performance of business teams: A nonlinear dynamics model. American Behavioral Scientist, 47, 6, 740–765.
🌱 John Gottman zjistil, že 5 pozitivních prohlášení na 1 kritický komentář u manželských párů podporuje silný a láskyplný vztah. Pokud se poměr sníží pod 3:1, vzájemně se vzdalujeme.2Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.
🌱 Podle Barbary Fredrickson má smysl usilovat o poměr 3:1 v jakémkoli vztahu – k sobě i k druhým.3Fredrickson, B. (2009). Positivity: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity, and thrive. New York: Crown Publishers/Random House.

Proč jsou pozitivní emoce důležité?

1. Dělají nám dobře

Dobré pocity probouzí touhu po změně. Když se cítíme dobře, přejeme si zažívat více takových dní. Přináší nám uvolnění, povznesení, naplnění. Zvyšují naši sebedůvěru. Pozitivita není jen naší reakcí na úspěch nebo dobré zdraví, obě tyto proměnné výrazně ovlivňuje. Mění náš život i naši budoucnost.

Deset podob pozitivních emocí:
🌱 radost – prozáří naši tvář, projasní mysl, uvolní tělo,
🌱 vděčnost – otevírá naše srdce,
🌱 vyrovnanost – přináší nám pocit vnitřního klidu a odpočinku,
🌱 zájem – vede nás k objevování nových cest a souvislostí,
🌱 naděje – obsahuje víru, že bude lépe,
🌱 hrdost – přináší uspokojení z dosažení náročného cíle,
🌱 pobavení – poukazuje na světlé stránky života,
🌱 inspirace – povzbuzuje nás využít své schopnosti ve službě něčemu většímu,
🌱 úžas – zasahuje nás silou prožitku, čelíme něčemu, co nás přesahuje,
🌱 láska – obsahuje všechny předchozí pozitivní emoce.

2. Mění naše myšlení

Zatímco negativní emoce zužují naši pozornost a přináší nám pocit bezvýchodnosti, pozitivní emoce rozšiřují naše možnosti. Díky nim vidíme více možných řešení, jsme kreativnější a vnímavější.

3. Mění naši budoucnost

Pozitivní emoce rozvíjí naše psychické a fyzické síly, podporují optimismus a odolnost, zlepšují naše vztahy s druhými lidmi. Lidé, kteří prožívají více pozitivních emocí, se dožívají až o deset let vyššího věku než ti, kteří prožívají emoce negativní.4Danner, D. – Snowdon, D. – Friesen, W. (2001). Positive emotions in early life and longevity: Findings from the nun study. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 804–813.

4. Zmírňují vliv negativních emocí

Negativní emoce zvyšují krevní tlak a tepovou frekvenci. Pozitivní prožívání je snižuje a zklidňuje.

5. Mají bod zvratu

Pozitivní emoce nejsou lineární, mají bod zvratu. Po překonání této hranice přináší i drobná změna významný rozdíl.

6. Lze je rozvíjet

Míru pozitivních emocí můžeme navýšit. Jednou z cest je například vychutnávání drobných radostí.

Odkud čerpám?
🌱 Důležitost pozitivních emocí popisuje Barbara Fredrickson 
ve své knize Positivity.5Fredrickson, B. (2009). Positivity: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity, and thrive. New York: Crown Publishers/Random House.