Proč rozvíjet vztahy s druhými?

srdíček v dřevě

Šťastní lidé se mohou opřít o síť vztahů okolo sebe. Pokud hledáme svou cestu ke štěstí, je rozvíjení vztahů s druhými jednou z klíčových cest.

Kvalitní vztahy nás udržují zdravější a šťastnější, tak shrnuje Robert Waldinger výzkum, který probíhá již 75 let.

Proč jsou pro nás vztahy důležité ~ Robert Waldinger

Pokud raději čtete, mám pro vás Příběh dvou sester jako důkaz, že vztahy mezi lidmi jsou pro zdraví důležitější než pohyb nebo spánek.

Máte svoji vesnici?
🌱 Tři stabilní vztahy a desítky malých, každodenních „ťuknutí“ do toho druhého vytvoří naši vlastní vesnici lidí.
🌱 Tu potřebujeme, aby se nám dobře žilo a abychom žili dlouho.
🌱 Vesnici opravdových, živých lidí, se kterými se vidíme a kterých se můžeme dotknout. Nepočítají se přátelé na Facebooku.

Jak si vychutnat opravdový kontakt s druhými?1Fredrickson, B. L. (2009). Positivity: Top-notch research reveals the 3 to 1 ratio that will change your life. New York: Three Rivers Press.
🌱 Projevujme zájem – naslouchejme a dávejme najevo, že je přijímáme.
🌱 Vyjadřujme podporu – udělejme, co je v našich silách, a umožněme jim uspět.
🌱 Důvěřujme – dávejme najevo, že jim věříme a že se na ně můžeme spolehnout.
🌱 Vychutnejme si společný čas – užijme si chvíle „jen tak“ – bez snahy vyplnit společný čas nějakou aktivitou, nebo dosahováním cílů.