Důvěra ve vlastní schopnosti

Pokud důvěřujeme vlastním schopnostem, cítíme se motivovanější, jsme se sebou spokojenější a vkládáme více úsilí do dosahování cílů.