Úzdravná moc přírody

zelená větvička

S přírodou jsme byli v těsném spojení po dlouhá staletí. Až během několika posledních generací jsme se jí začali vzdalovat. Málokdy si uvědomujeme, že život ve velkých městech a dny trávené uvnitř místností nás vzdalují od velké síly, ze které můžeme čerpat. Pobyt v přírodě nejen uklidňuje naši mysl, ale také nám pomáhá předcházet nemocem a léčit je.1Arvay, C. G. (2018). The Biophilia Effect: A Scientific and Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans and Nature. Boulder, CO: Sounds True.

Zdroj povzbuzení

Příroda je zdrojem povzbuzení a inspirace v jakékoli roční době. Pobyt v ní nám umožňuje prožít zážitek splynutí s něčím, co nás přesahuje, z čeho pocházíme a čeho jsme nedílnou součástí. Pocity přesahu, respektu a úcty k přírodě podporují naše pozitivní prožívání, naši vnímavost a otevřenost vůči novému.2Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada.

Americký psycholog M. Keller zjistil, že lidé, kteří tráví denně venku za pěkného počasí alespoň dvacet minut, prožívají příjemnější pocity, jsou všímavější, mají otevřenější mysl a dokážou v hlavě udržet více myšlenek.3Keller, M. C. – Fredrickson, B. L. a kol. (2005). A warm heart and a clear head: The con­tingent effects of weather on mood and cognition. Psychological Science 16, 724–731. Procházka přírodou nám zvyšuje pracovní paměť, snižuje prožívanou úzkost a negativní emoce.4Bratman, G. N., Hamilton, J. P., Hahn, K. S., Daily, G. C., & Gross, J. J. (2015). Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America112(28), 8567–8572.

Žijete ve městě?
Vydejte se k přírodě po malých krůčcích:5Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada.
🌱 Najděte si ve svém okolí kousek přírody, ze kterého můžete pravidelně dočerpávat síly
– ať už je to blízký park, kašna na náměstí, nebo skleník v botanické zahradě.
🌱 Začleňte do své cesty do práce kousek přírody
– třeba procházku alejí stromů, nebo parkem.
🌱Přizvěte do svého domova nebo do své pracovny rostliny.
🌱 Udělejte si o víkendu alespoň jednu procházku do přírody.
🌱 Dívejte se na noční oblohu.

Lesní lázeň

Japonsko má svoji pradávnou tradici zvanou lesní lázeň (shinrin-yoku) – procházku lesem, během které se naše smysly doslova koupají. Chůze v lese je zde vnímána jako způsob léčby a existuje zde výzkumné oddělení lesní medicíny.

Japonský výzkumník Yoshifumi Miyazaki zjistil, že lidé, kteří strávili 40 minut chůzí v lese, měli nižší hladinu hormonu kortizolu, který ovlivňuje krevní tlak a funkce imunitního systému, než lidé, kteří strávili stejnou dobu chůzí v uzavřeném prostoru. Čas strávený v lese navozuje stav fyzického uvolnění.6Miyazaki, Y. (2018). Shinrin-yoku: lesní terapie pro zdraví a relaxaci – inspirujte se Japonskem. Praha: Grada.

Po jednom dni stráveném v lese, vzroste počet NK buněk7(angl. natural killer cell) velké buňky imunitního systému, které se vyvíjí v kostní dřeni a jsou součástí přirozené imunity více viz v našem těle o 40%. Lesní vzduch také zvyšuje produkci DHEA,8Dehydroepiandrosteron je metabolit produkovaný v nadledvinách, u kterého je prokázán statistický vliv proti stárnutí, obezitě či rakovině látky, která nás brání před srdečními nemocemi, a zvyšuje hladinu proteinů, které pomáhají předcházet vzniku rakoviny a pomáhají v její léčbě. Tento vliv přetrvává i dny poté, co les opustíme.9Arvay, C. G. (2018). The Biophilia Effect: A Scientific and Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans and Nature. Boulder, CO: Sounds True.

Kam se díváte z okna?

Příroda nám pomáhá i ve chvílích, kdy ji nemůžeme přímo navštívit. Například, když jsme upoutáni na lůžko v nemocnici. Podle výzkumů ovlivňuje v takové situaci uzdravení výhled z okna.10Ulrich, R. S. (1984). View through the window may influence recovery from surgery. Science 224, 421.; Kaplan, S. (1995). The restorative effects of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15, 169–182.; Frumkin, H. (2001). Beyond toxicity: Human health and the natural environment. American Journal of Preventive Medicine 20, 234–239. Pacienti, kteří se dívají do zeleně, stráví v nemocnici kratší dobu.

Odkud čerpám?
🌱 K vybrání právě této aktivity mě inspirovala moje kamarádka Lucka Václavková,
která obdarovala živými květinami svoji sousedku.