Učím rozvíjet resilienci

umění ohnout se, ale nezlomit

Pojem resilience má své kořeny v latinských „resilio, resiliere“ s významem odrážet se, odskakovat. V přírodních vědách označuje schopnost tělesa pružně se deformovat. Ve vědách o člověku je metaforou – Emmy Wernerová tak popisovala děti, které se ohnou, ale nezlomí.“ 

Svou definici má v ekologii, ekonomii, společenských vědách i v psychologii. Napříč obory ji můžeme vymezit jako kapacitu systému nebo jednotlivce odpovídat na změny a zachovat si přitom svou identitu.  

píše na počítači

Resilience si mě našla v roce 2010. 

Od té doby sbírám a ověřuji jednotlivé teorie, intervence a techniky ve své konzultační a lektorské praxi. 

Deset let jsem téma zkoumala v akademickém prostředí, napsala jsem o něm diplomovou práci a dále ho objevovala v dizertaci. 

Pilíře a ingredience resilience jedince

Vytvořila jsem vlastní model resilience, který se opírá o čtyři vnitřní hlasy a podpůrné kompetence.

Tělo

Připomíná, že na světě máme jen jeden život a jen jednu schránku. 

Jasně nám říká, co ještě můžeme ohnout a kdy už (se) lámeme.  Opatruje hodnoty, doručuje zprávy v podobě emocí a intuice. 

Mysl

Dokáže najít cestu, vytvořit seznam pro a proti, přijít s novým řešením. 

Dokáže cestovat časem. Zpřesňuje tak náš úsudek, zvyšuje vytrvalost a posiluje naše prožívání smyslu a propojení s druhými.

Srdce

Je branou do světa a místem spojení s druhými. Tvoří pouta i mosty. 

Spojuje v dobrém i zlém, smíchem i pláčem. Je na nás volit, komu se otevřeme, před kým se ochráníme.

Duše

Mluví obrazy, metaforami, sny. Přeje si, ať na světě projevíme své dary.

Hlasem duše je tvorba,  vzniká ve chvílích uvolnění a odevzdání. Proměňuje utrpení v radost, nynější bolest v budoucí štěstí. 

Důvěra

Tělo potřebuje naši důvěru – ve svět kolem nás i v sebe samotné. Víru, že víme, co děláme a že to zvládneme.

Naděje

Pro mysl je klíčová naděje. Umožňuje stanovit si cíl, určit cestu, po které jít, a věřit, že do cíle nakonec dojdeme.

Soucit

Srdce si žádá soucit. Spojení s druhými bez nadřazení a touhy opravovat. Přijetí a podporu.

Odvaha

Duše vyžaduje odvahu žít věrně. Podívat se bolesti do očí a přetvořit ji –  v přesah, umění, lásku.

Jak učím

Lektorování na míru

Osm let jsem učila studenty
v akademickém prostředí. Pokračuji na míru ~ např. pro Spiralis, Impact Hub, Digiskills, či Aperio.

Podpořím vás vyslechnutím, naučím vás zařazovat konkrétní vědecky ověřené aktivity do každodenního života.  

Jsem spoluautorka 12týdenního kurzu Rodičovská posilovna
na podporu resilience.
Od léta 2020 proběhlo 5 běhů.

Newsletter

Články

Ivana Štefková

Kam nás vedou hodnoty

Hodnoty představují to, co je pro nás důležité. Jsou zdrojem naší motivace a jsou nám kompasem při rozhodování. Jako dospělí si je vědomě volíme.

Přečíst »

Média